به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه آزاد ابهر خوش آمدید.

به ياری خداوند متعال، دانشکده دانشگاه آزاد ابهر در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار، چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی را با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران در روزهای 3 و 4 خرداد ماه 1396 برگزار می‌نماید.
بازگشت1396/04/04